A lehetetlen vonzása – ufó élmények 1.

A XX. század második felét civilizációnk számos területén fantasztikus, bizarr és paradox jelenségek sokasodása jellemzi. Egyre fantasztikusabbá válik a technika, gondoljunk csak az űrhajókra, robotokra, számítógépekre. Ezzel párhuzamosan a tudomány, amely szigorúan racionális, vagyis egyáltalán nem foglalkozik irracionális “jelenségekkel”, most kénytelen vele foglalkozni. Az ufók feltűnése egyik szembeötlő bizonyítéka, jele annak, hogy a korábbi helyzet alapvetően megváltozott.

A második világháború óta a világon mindenütt figyeltek meg ufókat, az USA-ban éppúgy, mint az egykori Szovjetunióban. Érkeztek hírek úgynevezett ufó riadókról is. Ufókutató csoportok és intézetek alakultak, világszerte kiváló tudósok nyilatkoztak pro és kontra erről a fiktívnek látszó témáról.

A XX. SZÁZAD EMBERÉNEK KÜLÖNLEGES LELKIÁLLAPOTA

C. G. Jung 85 éves korában írta meg hosszú anyaggyűjtés után “Egy modern mítosz” című, azóta híressé vált művét, amelyben az ufó jelenséggel foglalkozik komplex lélektani szempontból. Megállapította, hogy a lehetetlen vonzása ma is óriási. A kíváncsiság, a kalandvágy, szenzációhajhászás nem különben. De tudatában volt annak, hogy ezekkel az érvekkel nem lehet a témát megnyugtatóan elintézni, hanem komolyan kell foglalkozni vele. Miután ezt ő maga megtette, arra a megállapításra jutott, hogy a huszadik század embere különleges lelkiállapotba került: ufókat vél látni. Mi lehet ennek a jelentése, üzenete számunkra? Hiszen a fantazmának (ha fantazma egyáltalán) mindenkor értelme van. Az ufó szó rövidítés, jelentése azonosíthatatlan repülő tárgy, eredeti angol formájában: unidentified flying object.

Az eddigi többé-kevésbé hiteles ufó leírások alapján az alábbiakban összegezhetjük jellemzőiket:

  • Hirtelen tűnnek fel az égen, illetve a magasban és hosszabb rövidebb idő után ugyancsak hirtelen, különös módon tűnnek el.
  • Külső formájuk lencse, szivar vagy csepp alakú, feltűnnek golyó, gömb, tányér, csészealj, diszkosz, illetve cilinder formában, sőt előfordulnak ember formájú ufók is.
  • Méreteik széles skálán mozognak. Egyesek óriási méretű (pl. 500 m átmérőjű) ufókat véltek látni, mások 5 méteres ember alakú óriásokat.
  • Mozgásuk igen gyors. Azok a pilóták, akik megfigyelték őket, haladási sebességüket 15.000 km/órára becsülték.
  • Viselkedésük kétértelmű. Vagy láthatóak szabad szemmel és nincs nyomuk a radar ernyőn, vagy megfordítva. Repülővel üldözhetők, de a tapasztalatok szerint el nem érhetők és le sem lőhetők.
  • Előfordulási hely: szinte mindenütt megjelentek már a Földön, mindenek előtt Amerikában (“a korlátlan lehetőségek hazájában”). De a Szaharában, a Himalájában és az Antarktiszon is. Vándorolva, meg-meg állva egyes objektumok felett, amelyeket mintha kutatva járnának körül, a közeledésre eltűntek, láthatatlanná váltak.
  • A látvány jellege fénylő, sugárzó, víziószerű.

Kik láttak ufókat? A legkülönbözőbb korú és foglalkozású személyek, gyakorta fáradt pilóták vagy a repülőgépben tartózkodó személyzet, akik sokat repültek egyhuzamban. Az is nagyon lényeges, hogy nemcsak olyanok láttak ufókat, akik hisznek bennük, hanem olyanok is akik tagadják létüket vagy közömbösek irántuk.

JUNG ELSŐ FELTEVÉSEI

  • Az ufók valóságosak. Valami láthatóról van szó, érzékletes észrevételről, amelyet fantazmák kísérnek. Lehetséges, hogy az észlelések külső, konkrét okra vezethetők vissza.
  • Az ufók pszichikus eredetűek, képzelet szülte képek. Nem tudatos, hanem tudattalan, úgynevezett embrionális fantáziákról van szó, olyan kép-csírákról, amelyek bizonyos különleges helyzetekben felszínre törnek és elárasztják a tudatot illúziókkal.

Eszerint a lehetőség szerint megjelenésük valamilyen belső, a pszichében lévő okra vezethető vissza, amely nem feltétlenül konkrét. Szinkronikus megfelelésekről van szó, amelyek külső és belső tényezők látszólag véletlenszerű egybeesésén, egyidejű együtthatásán alapulnak. Ezt nevezi Jung ősképek konstellálódásának, olyan elrendeződésének, amely mind a külvilágban, mind a pszichében megnyilvánulva azonos formát ölt.

Tanulmányában Jung, nem lévén természettudós, nem azt a kérdést akarta eldönteni, hogy léteznek-e a valóságban ufók, hanem kutatásai kizárólag az ufókra, mint lelki megnyilvánulásokra irányultak. Tehát az adott jelenség megnyilvánulásának lelki mozgatórugóit kutatta.

Mélypszichológusként első közelítésben Jung az ufó álmokkal foglalkozott, és több olyan esetet ismertet, amelyek sok száz évvel ezelőtt keltették fel az emberek figyelmét. Megállapította, hogy ufó jellegű álmok és víziók, bár jóval ritkábban mint manapság, a múltban is előfordultak. Ezek után következzék két mai ember álmának ismertetése Jung művéből.

UFÓ ÁLMOK

1. álom: Éjszaka az utcán egy városon megyek keresztül. Hatalmas ágyú formájú kilövő eszközök mutatkoznak az égen, melyeket látva mindenki menekül. Ezek az ágyúk hatalmas acél szivar formájúak. Én nem menekülök. Arra gondolok, hogy Jung professzor azt tanítja, nem szabad menekülni. Tehát ott maradok, ahol vagyok, bár látom, hogy pontosan felém közeledik az egyik szerkezet. Egészen közelről, szemből látom, hogy kerek szeme van, félig fehér, félig kék színű. A kép változik. Kórházi szobában vagyok. Két főnököm lép a szobába, akik egy beteg miatt nyugtalankodnak, nővérem fogadja őket, aki mellettem van. Elmondja neki, hogy a különös szerkezet puszta közelségétől teljesen megégett az arcom. Én csak ebben a pillanatban veszem észre, hogy rólam beszélnek. A fejem teljesen be van bugyolálva illetve kötve, alig látok ki belőle.

2. álom: 42 éves páciens álma, aki sohasem hallott repülő csészealjakról. Azt álmodja, hogy a kertjében alszik, amikor hirtelen motor berregést hall. Odamegy a kert falához, hogy lássa mi az. Ekkor egy fém szerkezetet pillant meg, amely felette kering. Olyan, mint egy óriási fémből készült pók. Repülni képes és nagy sötét szemei vannak. A formája egyébként kerekded, egy a maga nemében egyedülálló új repülőgép.

A pók testéből hangot hall, tiszta és erős hangot, amely mintha ima volna és egyaránt szólna a pók utasaihoz és azokhoz, akik a Földön élnek. Az ima értelme körülbelül ez: vigyél minket aláfelé, őrizz meg bennünket odalent …, vigyél minket az ég felé!

A kert mellett nagy épület áll, ott születnek a nemzetközi döntések. A pók röptében majdnem súrolja az épület ablakait, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy befolyásolja hangjával az épület lakóit és jelezze számukra a béke felé vezető utat, mely a belső titkos világba vezet. Így majd békés együttműködést eredményező döntéseket hozhatnak. A kértben más nézők is vannak az álmodón kívül, aki egy kicsit zavarban van, mert nincs teljesen felöltözve.

Ezen a ponton kapcsolja be Jung az ufó jelenség vizsgálatába a lélektani projekció fogalmát. Eszerint a világot mindenki a “saját szemüvegén” keresztül szemléli és ennek során saját magára jellemző képeket vetít a külső jelenségekre, sőt esetenként saját hiedelmeinek megfelelően képes formálni azokat képzeletben. A pesszimista ember sötétnek látja a világot, a fantáziadús kisgyermek a sötét szobában árnyékfigurák, alakzatok tömegét képes felfedezni, hasonló kivetítésekre képesek a természeti népek, mi több, a ma élő emberek is.

 

A cikk folytatásához kattintson ide: http://kreativlelektan.hu/blog/a-lehetetlen-vonzasa-ufo-elmenyek-2/

A lehetetlen vonzása – Ufó élmények 2. rész

Kik az ufók? Barátok vagy ellenségek? A külső technikai fejlődést követi-e belső lelki fejlődésünk? A folytatásban az ufók lelki vonatkozásairól olvashat…..Tovább

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Kapcsolódó cikkek

2021-03-14
C. G. Jung alkímiai szintézise
Jung hatalmas kincsesbányát fedezett fel a modern lélektan számára, amikor belemélyedt az alkímiába
2020-09-12
NEVEZETES SZÁMOK ÉS A TUDATTALAN
A lelki fejlődés valójában számlálás, de nem mennyiségi, hanem minőségi értelemben.
2019-06-29
MIGRÁCIÓ – LÉLEKTANI TÜKÖRBEN
1992-ben írt tanumlányom a migrációt lélektani szempontból elemzi. A migráció problémája ma még...