Rólam

Fehér József András író, kreativitáskutató

“Ahol mások időznek
Oda én nem megyek
Ahová mások tartanak
Ott nem időzöm
Járok az úton
Fehér és fekete”

(Zen versfordítás)

A világ új korba lépett, a kommunikáció és az információ áramlás szédületes távlatai nyíltak meg. Írásaimnak és előadásaimnak csak töredéke érhető el digitális formában. Régóta tervezett honlapomat azért indítottam, hogy összegyűjtsem és elérhetővé tegyem írásaimat az interneten. A tudás és az információ expressz sebességgel változik és avul el korunkban. Mégis, remélem, a mai olvasóknak is hordoznak üzenetet írásaim.

Miről olvashat oldalamon? Négy téma köré csoportosulnak írásaim:

 • Kelet – Távol –  Keleti utazásaimról készült írásaimat és az indiai kultúra fontos szimbólumairól írt cikkeimet ismerheti meg.
 • Lélektan – C.G. Jung pszichológiája jelenti a vezérfonalat lélektani írásaimban. Az egyéni életút, individuáció kérdései mellett a kollektív tudattalan és a társadalmi jelenségek komplex lélektani megközelítése a fő témája cikkeimnek.
 • Utazások – Távol-keleti és európai utazásaim élményeit, képeit szeretném megosztani.
 • Versek – Verseimet, svéd gyermekvers fordításaimat, irodalmi tanulmányokat olvashat ebben a fejezetben.

Életutam

A kezdetek

1940-ben születtem, kisgyermekként átéltem Budapest ostromát.
1948-ban, 8 éves koromban édesapám diplomataként a stokholmi magyar követségen követségi titkárként dolgozott, egy évig Svédországban éltünk. Egy teljesen új világba csöppentem, svéd iskolában tanultam svéd nyelven és a svéd kultúra és jólét várt rám. Innen tértünk vissza a Rákosi rendszerbe. De ezután már tudtam gyermekként is, hogy lehetséges másképp élni, gondolkodni.

Jóga és költészet

16 évesen ismertem meg jóga mesteremet, Takács Dániel Miklóst, akitől 10 éven keresztül tanultam a jógát és távol-keleti filozófiát. Abban az időben a jóga oktatása rendszerellenes tevékenységnek számított, két év működés után betiltották a hivatalos jógaoktatást, de mesterem tovább oktatott, immár magán úton.

A gimnázium után az orvosi egyetemen tanultam, de mivel láttam hogy ez a gyógyítás nem abban a szellemben gyógyít amit én keresek, a kor materialista és korlátolt gondolkodásmódja hatja át, ráadásul a szocialista ideológiával átitatva, ezért abbahagytam egyetemi tanulmányaimat, családom mély megdöbbenésével kísérve.

Igazi utamat tovább keresve, ekkor kezdtem verseket írni, melyek Magyarországon, Párizsban és Újvidéken jelentek meg. Keleti filozófiával foglalkozó írások is ennek az időszaknak a gyümölcsei, többek között ekkor írtam “Buddhizmus, zen, kereszténység” című írásomat, mely a Vigília folyóiratban jelent meg 1970-ben. Ezzel párhuzamosan a kínai filozófiával és a Yi-King-el foglalkoztam.

Ezt követően kezdtem C.G. Jung pszichológiáját tanulmányozni, mert ez az a modern lélektani irányzat, ami kapcsolatot tud teremteni a keleti és nyugati gondolkodás között.

Pszichológia és kreatív programok

Első feleségemmel, Ranschburg Ágnes pszichológussal közösen komplex kreatív személyiségfejlesztő módszert dolgoztunk ki. Kreatív Életmód Műhelyünkben népművelő-pedagógus-könyvtáros-szülő csoportokat képzetünk saját élményű tréningekkel, előadásokkal. 12 osztályos iskola modellt dolgoztunk ki, melynek három alappillére C.G. Jung személyiségmodellje, M. Eliade ökumenikus vallásértelmezése és Ranschburg Pál interdiszciplináris pszichológiai öröksége szolgált.
Nevezetes programjaink:

 • 1988. Alkotó életmód, egészséges személyiség c. kiállítás és szimpózium
 • 1989. Az alkotás ünnepei és hétköznapjai c. kiállítás, Budavári Palota
 • 1989. Életfa Jungiánus Egyesület megalapítása
 • 1990. Hit – művészet – kreativitás a művészetben – kiállítás és szimpózium. Budavári Palota

A Magyar Pszichiátriai Társaság Komplex Pszichoterápiás Munkacsoportjának 1981-től alapító tagja és rendszeres előadója voltam. Jung életművét feldolgoztam, továbbképzéseket és előadásokat tartottam a pedagógia, kultúra és a pszichológia területén az egész országban. 4 évfolyamos előadás-sorozatot indítottam C.G. Jung pszichológiájáról „Bevezetés a komplex lélektanba” címmel.

A 80-as években 2 párizsi ösztöndíjat nyertem, melyek tovább segítették C.G. Jung pszichológiájának tanulmányozását.

Rendszerváltás, utazások, új család

Mindig is szerettem volna nagy utazásokat tenni.
A rendszerváltással párhuzamosan jutottam el 1992-ben Indiába, ahol 6 hetes tanulmányutat tettem második feleségemmel dr. Tóth Mariannal és másik három utitársammal – Fehér Judittal, Varga Imrével és Joó Ferenccel együtt, melynek fő témája az ajurvédikus orvoslás kulturális hátterének tanulmányozása volt. Delhi, Varanasi, Mumbai, Chennai és Pondicherry voltak utam fő állomásai, részt vettem a XIII. Nemzetközi Szociálpszichiátriai Világkongresszuson. Előadásom témája „Hsou – Szing – az öreg bölcs archetipusa” volt.

Benáreszi Hindu Egyetem Jantar -Mantar - csillagvizsgáló, 1992.
Benáresz - Gurudham Temple, Srivasztava doktorral

Főbb események ebből az időszakból:

 • 1993. Kőrösi Sándor nyomában Indiában – konferencia és kiállítás
 • 1992/1993. Archetipikus szimbólumok elemzése C.G. Jung komplex lélektana alapján – ELTE Néprajzi Tanszék, speciál kollégium
 • 1995. Laksmi India Est – Almássy Téri Szabadidő Központ
 • 1996. Első Orvosi Olimpián, Kos szigetén Hippokratész platánja c. előadással vettem részt.
 • 1996. Laksmi India Fesztivál – Almássy Téri Szabadidő Központ – az indiai kultúrát bemutató egész napos fesztivál.
 • 1997. Sri Lanka – 6 hetes tanulmányút
 • 2004-2005 Homérosz Odüsszeiája komplex lélektani szempontból – saját élményű tanfolyam
 • 2007. Előadások az Imladrisz Kulturális Központban
 • 2007. Klebelsberg Kunó politikai kulturája című pályázaton különdíj
 • 2010. 2 hetes egyiptomi tanulmányút

1997-ben jutottam el ismét a Távol-Keletre, Sri Lankát jártam be hat hét alatt, ahol végig látogattam a sziget buddhista szent helyeit.

Ezt követően magánéletemre és utazásaimra koncentráltam. Görögország második hazám, 21 utazást tettem Görögország különböző részein. Miért? Görögország az alap, a kiindulópont, az istenek földje. A természet lenyűgöző szépsége és harmóniája mellett az ókori görög romok és műemlékek máig üzennek a ma emberének.

Másik kiemelt úticélom Olaszország. A reneszánsz révén összefügg a görög kultúrával, de merőben újat is alkotott. Toszkána, a Nápolyi öböl, Szicília, Róma, Siena kiemelten fontos úticéljaim voltak.

A jövőben szeretném írásaimat publikálni és még további utazásokat tervezek.

Mihintale - Mahinda ágyán, 1997.

Nincs távol se közel
Út oda nem vihet
Mégis amit a mester mutat
Ösvény bújik a talpad alá
.